วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

                    ATM  ใช้ในการเบิกเงินเพื่อความสะดวกรวดเร็วลดความยุ่งยากในกาเอทีเอ็ม-ATM" ย่อมาจาก Automatic Teller Machine คือระบบถอนเงินหรือฝากเงินธนาคารโดยอัตโนมัติ เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกสบายอย่างมากให้แก่ผู้ใช้บริการธนาคาร และเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่ได้รับการนำมาใช้เป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันทางธุรกิจ
ทุกครั้งที่ลูกค้าใช้บัตรเอทีเอ็มจากตู้เอทีเอ็ม จะมีการสื่อสารข้อมูลไปยังฐานข้อมูลกลางที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร ซึ่งได้บรรจุข้อมูลยอดเงินฝากและการฝากการถอนเงินของลูกค้า ฐานข้อมูลนี้เรียกว่าฐานข้อมูลกลาง และด้วยระบบการสื่อสารข้อมูลในลักษณะเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้จากระยะไกล ทั้งคอมพิวเตอร์ยังช่วยจัดการประมวลผลรายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การฝาก การโอน และการถอน ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 
ยุคของอินเตอร์เน็ต เอทีเอ็มกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในระบบการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยเฉพาะในอเมริกาคือระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารที่ไม่มีสาขาเป็นตัวตนอาคาร มีแต่สาขาในอินเตอร์เน็ตก็ได้ ใช้เครื่องเอทีเอ็มเป็นเครื่องมือในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น